Persoonsgegevens die de Rijschool verwerkt:

Rijschool Jolanda, gevestigd aan de Dorpsstraat 32, 4124AM Hagestein, verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Rijschool Jolanda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Rijschool Jolanda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Rijschool Jolanda zal na het beëindigen van onze zakelijke overeenkomst alle persoonsgegevens direct uit onze administratie wissen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Rijschool Jolanda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Jolanda) tussen zit.
Rijschool Jolanda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Het verwerken van de administratie gebeurt schriftelijk.
  • Via onze website is het mogelijk om met de rijschool in contact te komen via onze contact formulier, verzonden berichten komen in de mailbox terecht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Rijschool Jolanda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia

Na het beëindigen van de zakelijk overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens direct verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Jolanda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten om je gegevens in te zien
Je hebt het recht als cursist met een zakelijke overeenkomst om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen uit de administratie.

Vragen
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de Rijschool.